نام دوره استاد تاریخ شروع مبلغ پایان ثبت نام ظرفیت
کارگاه نقش اساتید در ارتقای سلامت روان دانشجویان داستانی 98/11/03 50,000 تومان 1398-11-02 23:59:59 30
توضیحات:

سرفصلها آشنایی با چالش های زندگی دانشجویی آشنایی با علایم شایع اختلالات روانشناختی تعامل با دانشجوی تحت استرس آشنایی با فرایند ارجاع به مرکز مشاوره مدت دوره 16 ساعت